Nationella prov åk 6

De muntliga proven i svenska, matematik och engelska ligger nu under höstterminen.  Vårterminens provdatum finns i länken här nedan:

Nationella prov 2018-2019